Velkommen til Biosa Norge!

Biosa Norge produserer økologiske produkter med mikroorganismer, som bidrar til løsningen på en rekke helse- og miljøproblemer. Virksomheten består av et engasjert team, som tenker i nye og utradisjonelle baner. Vi arbeider for bedre helse og miljø.

100% økologisk

Nyheter

 

Biosa for hagen
Biosa har en rekke produkter for hagen som er miljøvennlige.
Ta en titt under Jord og Planter.


Kropp og helse

Vita Biosa er en blanding av krydderurter som er melkesyregjæret med Biosa sin spesielle blanding av probiotiske melke-syrebakterier. Les mer > Bestill >

Dyr og dyrefôr

Animal Biosa – aroma og appetittvekkende økologisk tilskuddsfôr til husdyr. Biologisk ensilering hemmer dannelse av mugg og gir stabilt fôr under utfôring.
Les mer > Bestill >

Jord og planter

Biosa fremmer jordens fruktbarhet og plantenes sunnhet. Biosa-produktene gir deg økologiske alternativ/supplement til de kjemiske metodene. Les mer > Bestill >

Miljø og avfall

Mikroorganismer har lenge spilt en viktig rolle i behandling av organisk avfall. Biosa Norge as har produkter basert på kultiverte bakteriestammer til rensing av luft og vann, og til kompostering. Les mer > Bestill >