Jord og planter

JORD & PLANTER

Biosa fremmer jordens fruktbarhet og plantenes sunnhet. Biosa-produktene gir deg økologiske alternativ/supplement til de kjemiske metodene

jordplanter-mindre

Biosa Flower – økologisk vekststoff

Biosa Flower er et flytende planteprodukt laget av naturlige mikroorganismer og planter og kan brukes direkte på planter og jord. Biosa Flower skaper naturlige vekstvilkår for planter ved å øke antallet og aktiviteten til de jordboende bakteriene. Tilsettes i vanningsvannet.

• Selges i 1 liter flaske og 5 liter kanne
• Doseres med i kapsel ( ca 10 ml) pr 1 liter vann

Biosa Garden – økologisk komposteringspreparat til den giftfrie hagen

Biosa Garden er et flytende hageprodukt laget av en økologisk urteblanding og naturlige mikroorganismer. Biosa Garden øker antallet av mikroorganismer i jorden. Herved økes aktiviteten som bryter ned organisk materiale og frigir næring til plantene.

Biosa Garden består kun av ingredienser tillatt i matvareproduksjon og kan vannes, dusjes eller sprøytes direkte på frukt og grønnsaker, og tilsettes i vanningen.

Biosa Garden:
• Tilfører jordboende bakterier
• Omsetter organisk materiale
• Forhandles på 5-liter kanner