Erfaringer planter og miljø

Erfaringer

I 2003 brukte vi i Norge Terra Biosa til forsøket i regi av Ytre Romsdal og Nordmøre forsøksring. Både Terra Biosa og Animal Biosa er laget av samme bakteriekultur, men med forskjellige urter. Animal Biosa er laget av 18 ulike urter som tradisjonelt er brukt for å styrke menneskers og dyrs fordøyelse.

Fra mai 2005 er Animal Biosa Ensilering godkjent som ensileringsmiddel til rundballer.

Diverse erfaringer fra Danmark
Mikroorganismer giver god gylle

Nu lugter gyllen kun af penge

Ensileringsforsøk med
Terra Biosa
Ytre Nordmøre og Romsdal Forsøksring har gjort forsøk med Terra Biosa ved ensilering av rundballer. Rapporten fra forsøket er nå klar og resultatet for Terra Biosa er svært positivt.

Les rapporten her

Rensing av dammer
I 2003 gjorde vi et forsøk med å rense en av dammene på Rommen Golfpark ved hjelp av Terra Biosa og BioReco.
Les om forsøket her.

Gaustad Miljøpark ble renset med Terra Biosa i 2003.
Les om forsøket her.


Har du noen erfaringer?

Har du noen erfaringer med bruk av Vita Biosa, Animal Biosa eller Terra Biosa er vi svært interessert i å høre om disse. De gode er selvsagt best å få, men det er også viktig for oss å få tilbakemelding om de dårlige. Send oss gjerne en e-post.