Jord og planter

jordplanter-mindre

Biosa Garden – organisk komposteringspreparat til den giftfrie hagen

Biosa Garden er et flytende hageprodukt laget av en organisk urteblanding og naturlige mikroorganismer. Biosa Garden øker antallet av mikroorganismer i jorden. Herved økes aktiviteten som bryter ned organisk materiale og frigir næring til plantene.

Biosa Garden består kun av ingredienser tillatt i matvareproduksjon og kan vannes, dusjes eller sprøytes direkte på frukt og grønnsaker, og tilsettes i vanningen.

Biosa Garden:
• Tilfører jordboende bakterier
• Omsetter organisk materiale
• Forhandles på 5-liter kanner