Om Biosa Norge

Firmaet ble stiftet i 2001 av Helge Nordquist og Bent Madsen. Før dette hadde vi arbeidet med EM-teknologien i flere år for delvis å få de nødvendige myndighetenes godkjennelse og delvis for å opparbeide den nødvendige kompetansen. Vi har i dag en mengde godkjenninger både på produkter som er utviklet fra EM-blandingen, men også egne produkter utviklet fra innkjøpte bakteriestammer fra laboratorier rundt om i verden. Bent har fra sommeren 2008 gått over til annet arbeid, men Biosa Norge as lever videre med samme intensjon om å være en bidragsyter til bedre helse og miljø.

Firmaet holder til på Skarnes i Sør-Odal kommune der vi er tre ansatte som går inn for oppgaven med stor entusiasme i godt innredede produksjonslokaler.

Vår fermenteringsteknikk, som kan beskrives som klassisk bioteknologi, har vist seg å være veldig effektiv og sikker og vi blir derfor benyttet til å produsere ingredienser til andre produkter enn våre egne.

Produksjonen blir styrt etter HACCP- prinsippene fastsatt fra Mattilsynet og EU, da flere av våre produkter klassifiseres som mat.

Les om oss i Allers her.