BIOSA COMPOSTER

KAN BRUKES I ØKOLOGISK PRODUKSJON

- naturlig og moderne kompostering

Biosa Composter er et organisk komposteringsmiddel basert på vår spesielle blanding av levende mikroorganismer og en økologisk urteblanding. Med sin spesielle sammensetning av mikroorganismer sikrer Biosa Composter en kontrollert og luktfri omsetning av alle typer organisk materiale.

Tilsetting av Biosa Composter til kompost vil gi en økt mikrobiell aktivitet som indikeres av høyere temperatur i kompostranken og dermed en raskere kompostering. I tillegg minskes utviklingen av VOC (Volatile Organic Compounds) markant, dette er ensbetydende med færre luktgener. 

Biosa Composter er basert på en naturlig mikrobiologisk teknologi som er utviklet til bruk i landbruket som et alternativ til kjemikalier. Biosa-behandlet kompost tilfører jorden mikroorganismer, gir plantene et sunnere vekstgrunnlag og reduserer behovet for kunstgjødsel.

Bruksanvisning følger kannen.

- Øker aktiviteten i kompostranken og kontrollerer prosessen
- Minsker dannelse av luktstoffer.
- Beriker komposten med mikroorganismer og forbedrer sluttproduktets kvalitet


Velg en variant:

fra kr 379,00