BIOSA COMPOSTER

KAN BRUKES I ØKOLOGISK PRODUKSJON

Biosa Composter er et organisk komposteringsmiddel basert på vår spesielle blanding av levende mikroorganismer og en økologisk urteblanding. Med sin spesielle sammensetning av mikroorganismer sikrer Biosa Composter en kontrollert omsetning av alle typer organisk materiale og mindre dannelse av lukt. 

Tilsetting av Biosa Composter til kompost vil gi en økt mikrobiell aktivitet som indikeres av høyere temperatur i kompostranken og dermed en raskere kompostering. I tillegg minskes utviklingen av VOC (Volatile Organic Compounds) markant, dette er ensbetydende med færre luktgener. 

Velg en variant:

fra kr 379,00

- Naturlig og moderne kompostering

Biosa Composter er basert på en naturlig mikrobiologisk teknologi som er utviklet til bruk i landbruket som et alternativ til kjemikalier. Biosa-behandlet kompost tilfører jorden mikroorganismer, gir plantene et sunnere vekstgrunnlag og reduserer behovet for kunstgjødsel.

- Øker aktiviteten i kompostranken og kontrollerer prosessen
- Minsker dannelse av luktstoffer.
- Beriker komposten med mikroorganismer og forbedrer sluttproduktets kvalitet


Bruksanvisning:

Blandes med vann 1:20, og tilsettes ved kompostering av organisk materiale, 1 liter konsentrat pr. m3.

Tilsettes gjødsellager for bedre omdanning og mindre lukt ved spredning, 1 liter konsentrat pr. m3.
Ved tilsetting til tørrgjødsel blandes Biosa med vann 1:20. 

Blandes med vann 1:10, og dusjes i husdyrrom etter rengjøring.  


Forsiktighetsregler:

Biosa Composter består kun av naturlige ingredienser, ingen forsiktighetsregler nødvendig.