AKTIVERING


Aktivering
Terra Biosa, Soil Ferment og Animal Biosa kan leveres fra produsenten som en konsentrert startkultur som er i "dvale". Før bruken blandes startkulturen med vann og melasse og det skjer så en aktivering hvor mengden av mikroorganismer mangedobles. For å sikre at det skjer en riktig utvikling av de forskjellige slagene av organismer, kan aktiveringen bare skje en gang. Dvs. at det må brukes ny Terra Biosa/Animal Biosa startkultur hver gang.


Fremgangsmåte

  • Fyll lunkent vann i en ren plastbeholder ( ikke kloret vann )
  • Løs opp melasse i varmt vann og hell i plastbeholderen
  • Tilsett Terra Biosa/Animal Biosa og rør rundt

Blandingsforholdet (angitt i volum):

  • 94% varmt vann
  • 3% melasse
  • 3% Soil Ferment, Terra/Animal Biosa


Temperaturen er viktig
Under oppformeringen bør blandingen ha en temperatur mellom 30°C og 39°C. Oppvarmingen kan skje ved hjelp av en akvarievarmer på 300 watt. Etter ca 5 døgn fjernes varmeelementet og det røres forsiktig rundt. Eventuelt skumlag og tilsatte urter fjernes. Etter ytterligere 3 døgn er oppformeringen klar til bruk. Hvis du ikke bruker varmeelement bør beholderen stå varmt (20-35°C), men ikke i direkte sollys. Ved temperaturer under 30°C, kan prosessen ta litt lengre tid.Har du spørsmål eller trenger hjelp med aktivering?
ta kontakt med oss på 62 96 28 00 eller mail biosa@biosanorge.no

Anaerob aktiveringsprosess
Aktiveringen bør helst foregå uten for mye tilgang av oksygen. Et stykke plast på væskeoverflaten vil være velegnet til å gi gode forhold. Under prosessen dannes CO2 som kan ses som bobler på overflaten. Denne CO2 vil danne overtrykk hvis aktiveringen skjer i lufttett beholder. Derfor må et eventuelt lokk være løst inntil prosessen er ferdig etter i alt 8-10 dager. Har du tilgang til pH-måler, kan du følge dannelsen av melkesyre. Prosessen vil være ferdig ved en pH-verdi på ca. 3,5.


Oppbevaring og holdbarhet
Dersom aktiveringen har foregått under gode, hygieniske forhold, har produktet en god holdbarhet. Oppbevares den på rene, fulle kanner under jevn temperatur og beskyttet mot lys, kan den være holdbar opp mot et halvt år.


Bruk av urter
Ved oppformering av Soil Ferment, Terra/Animal Biosa er det mulig å øke produktets virkningsgrad ved å tilsette lokale urter under prosessen. Urtene finhakkes og kan eventuelt fylles i en stor og løs tøypose som vil være lett å fjerne etter oppformeringen.

Alt etter anvendelsesformålet kan man fritt velge blant urter/ugress som er kjente som virksomme (se eventuelt diverse urtebøker).


Eksempelvis kan nevnes:
Brennesle, løvetann, kjerringrokk, myntearter, bjørkeblad, tang, tagetes, burot og kløver. Det anbefales å bruke flere slags planter sammen. Herved fåes et stort mangfold av bioaktive substanser og en større stimulering til å fremme veksten av mikroorganismer.