Fra venstre: Mattis Bråten Nordquist, Berit Bråten Nordquist, Helge Nordquist, Lone Kristine Bråten Nordquist og Johan Bråten Nordquist.

Vi er Biosa Norge!

Firmaet ble stiftet i 2001 av Helge Nordquist og Bent Madsen. Før dette hadde vi arbeidet med EM-teknologien i flere år for delvis å få de nødvendige myndighetenes godkjennelse og delvis for å opparbeide den nødvendige kompetansen. Vi har i dag en mengde godkjenninger på egne produkter utviklet fra innkjøpte bakteriestammer fra laboratorier rundt om i verden. Biosa Norge AS lever med den intensjonen om å være en bidragsyter til bedre helse og miljø.

Firmaet holder til på Disenå i Sør-Odal kommune hvor hele familien Nordquist er engasjert! Vi går inn for oppgaven med stor entusiasme i godt innredede produksjonslokaler.

Vår fermenteringsteknikk, som kan beskrives som klassisk bioteknologi, har vist seg å være veldig effektiv og sikker og vi blir derfor benyttet til å produsere ingredienser til andre produkter enn våre egne.

Produksjonen blir styrt etter HACCP- prinsippene fastsatt fra Mattilsynet og EU, da flere av våre produkter klassifiseres som mat.