FORSØK PÅ ROMMEN GOLFPARK

Andemat

Vannplanten Andemat er små, runde, ovale blader som flyter på vannet, et eller få blader sammen. Bladene har lysegrønn overside og bare en rottråd fra hvert blad.

Arten finnes nord til Nordland i de fleste vanntyper, men særlig i næringsrike vann, helst pytter og tjern.

I og med at de er frittflytende finnes de stort sett bare i stillestående vann.

Biosa Norge drev sommeren 2003 et forsøk ved en av golfbanens dammer på 5.000 m³. Dammen pleier utover sommeren å bli plaget med stor vekst av planten andemat, lokalt også kalt gresspest. Målet med forsøket var å rense vannet ved hjelp av Terra Biosa og BioReco.

Rommen Golfpark er et komplett golfanlegg med en innbydende åpen parkbane, stort treningsområde og funksjonelt klubbhus. Selve banen med 18 hull, par 72, og en lengde på hele 6382 meter fra hvite utslag, holder mesterskapsstandard. I tillegg til klubbens egne medlemmer har banen årlig besøk av ca. 10.000 gjestespillere.

Banen ligger i et vakkert bølgende kulturlandskap i Vormsund like nord for elvemøtet mellom Glomma og Vorma.

Rommen Golfpark har tre dammer som alle vanligvis gror igjen med Andemat utover sommeren og vannet får en vond lukt. Vi gjør et forsøk på å holde plantene unna ved å sette en BioReco i den ene dammen og jevnlig tilsette Terra Biosa.

Bildet er fra UiO Institutt for biovitenskap
Bildet er fra UiO Institutt for biovitenskap

BioReco (Biological Recovery) - biologisk gjenoppbygging av vann med effektiv oksygentilførsel BioRecos prinsipp er basert på Victor Schaubergers teori om naturlig bevegelse. Ifølge ham beveger vannmolekylene i rent, upåvirket vann seg i kontinuerlige spiraler. Dette vannet har et høyt energiinnhold, og er istand til å transportere store mengder oksygen. Når vannet forurenses mister vannmolekylene sin vitale energi, og evnen til å transportere oksygen blir dårligere. 

BioReco er konstruert på en måte som gjør det mulig å jobbe etter naturens energilover, noe som viser seg å være mer effektivt enn ved hjelp av høyhastighets motorkraft. 

BioReco leder vannet i naturlige spiralbevegelser, noe som krever svært lite energi når det først er satt i gang. Disse spiralen suger luft inn i vannet. BioRecos fasong gjør at det dannes millioner av små luftbobler. Den samlede overflaten på disse boblene er enorm, og gir en maksimal kontaktflate mellom vannet og oksygenmolekylene. Sammenlignet med andre metoder for lufttilførsel er BioReco svært effektiv.


Forsøket fra uke til uke


19.06.03

Vi startet å tilføre aktivert Terra Biosa til forsøksdammen; 50 liter pr. uke fordelt på fire steder. Ved start var pH 7,83.

26.06.03

50 nye liter aktivert Terra Biosa tilsatt på fire forskjellige steder. pH 7,54.

Terra Biosa tilsettes på fire ulike steder.
Terra Biosa tilsettes på fire ulike steder.
pH blir målt ukentlig.
pH blir målt ukentlig.

03.07.03

50 nye liter aktivert Terra Biosa tilsatt. pH 7,48.

09.07.03

BioReco blir satt ut og 100 liter aktivert Terra Biosa blir tilført frem til mandag 14. På mandag observerer mannskapene at man kan se golfballer på bunnen av vannet. Dette skyldes at vannet er klarere og at Terra Biosa har kompostert bunnslam, slik at ballene kommer til syne. (vannet klarner mye pluss at forekomsten av gras kryper fra kanten og inn mot midten av vannet). Fra mandag pumpes 1200 m³ vann fra elva inn i dammen, da vannet herfra brukes til vanning av gresset på golfbanen.

BioReco´en er kun i drift på dagtid.

Bunslam løsner.
Bunslam løsner.
BioReco gjøres klar til utsetting i dammen.
BioReco gjøres klar til utsetting i dammen.


17.07.03

Tilsetter på ny 100 liter aktivert Terra Biosa gjennom BioReco. pH er idag 5,81 (delvis på grunn av de 1200m3 som ble tilført fra elva). Konstaterer at endene ikke er redde for BioReco. Graskanten i vannet krymper fortsatt fra land; - mere åpent vann.
På fredag morgen vil banens mannskaper prøve å fjerne noe gras ved å dra en ståltråd/wire gjennom vannet.

24.07.03

100 liter Terra Biosa tilsatt. pH 6,09. Ca. 2000 m3 vann tilført fra elva. Mannskapet har ikke hatt tid til å fjerne gras fra vannet, - bare et spredt forsøk. Graset satt godt fast i bunnen.

31.07.03

100 liter Terra Biosa tilsatt. Andemat (graspest) er observert. pH 5.56


06.08.03

Andematen (graspesten) har ikke spredt seg fra land, men finnes på noen planter i midten av vannet. pH 5,70. 100 liter Terra Biosa tilsatt.

07.08.03

Ca. 1000 m3 vann tilført fra elva til vanning.

14.08.03

100 liter Terra Biosa tilsatt.

21.08.03

Andematen (graspesten) er borte fra kanten av dammen. pH 6,13. 100 liter Terra Biosa tilsatt.

Andematen (graspesten) er borte fra kanten av dammen.
Andematen (graspesten) er borte fra kanten av dammen.
Kåre Ruud, eier av Rommen Gård i 2003, holder øye med framdriften i prosjektet.
Kåre Ruud, eier av Rommen Gård i 2003, holder øye med framdriften i prosjektet.

28.08.03

100 liter Terra Biosa tilsatt. pH 5,68. Mannskapet har enda ikke hatt anledning til å fjerne gresset i midten av dammen. Vannet i dammen var brunt.

04.09.03

100 liter Terra Biosa tilsatt. pH 6,26. Brunt vann.

11.09.03

100 liter Terra Biosa tilsatt.

Banemannskapet har fjernet andemat fra den andre dammen på golfbanen i dag. Denne dammen har ikke fått noe Terra Biosa, og er som vi ser helt full av denne planten.

04.09.03  100 liter Terra Biosa tilsatt. pH 6,26. Brunt vann.
04.09.03 100 liter Terra Biosa tilsatt. pH 6,26. Brunt vann.
Denne dammen har ikke fått noe Terra Biosa, og er som vi ser helt full av denne planten.
Denne dammen har ikke fått noe Terra Biosa, og er som vi ser helt full av denne planten.

18.09.03

100 liter Terra Biosa tilsatt. pH 5,68. Klarere vann.


Oppsummering

Det er totalt tilsatt 1350 liter aktivert Terra Biosa. Sommerens forsøk har vist at BioReco og Terra Biosa kan holde Andemat (graspest) i sjakk. I tillegg er vannet renere og lukter ikke råttent.

Neste år satses det trolig på å tilsette Terra Biosa i alle tre dammene, og vil tilsette luft v.h.a BioReco samt montere fontener i alle dammene.