ANIMAL BIOSA ensilering

KAN BRUKES I ØKOLOGISK PRODUKSJON

Animal Biosa Ensilering sikrer en naturlig melkesyregjæring i gresset. De vannløselige sukkerstoffene i graset brytes ned av melkesyrebakteriene og det dannes organiske syrer, hovedsakelig melkesyre, noe eddiksyre, og karbondioksid. Det ferdige ensilerte fôret inneholder kun naturlige mikroorganismer. Det dannes kun begrensede mengder eller ingen smørsyre. Ved å benytte denne naturlige ensileringsmetoden unngår man å bruke konserveringsmidler som maursyre og/eller benzoesyre.

- Kan brukes til alle avlinger ( gras, mais, korn etc.)
- Doseres med 1-2 liter pr rundball/ tonn grønn masse
- Sikrer høy melkesyredannelse
- Senker pH raskt
- Forbedrer den aerobe stabiliteten
- Forhindrer muggdannelse
- Gir mer holdbart surfôr under utfôring

Dokumentert muggdempende effekt.

Bruksanvisning følger kannen eller Les her.

Velg en variant:

fra kr 379,00