TERRA BIOSA startkultur

STIMULERER DEN BIOLOGISKE AKTIVITETEN!

Terra Biosa er en blanding av økologiske urter som er melkesyregjæret med en spesiell blanding av melsyrebakterier. 

Den kan brukes i landbruket, hagebruk og gartneri, for å gi kompost og gjødsel masse liv som planter trenger for gunstig vekst. 

Produktet anbefales til bruk i regenerativt jordbruk. 

- Kompostering ( halm organisk materiale, gylle, talle osv. )
- Utsprøyting på avling, aktivisering av humuslaget.
- Bruk i dryppvanningsannlegg m.m. 

Hindrer også frigjøring av nitrogenforbindelser, luktstoffer. 

Dette produktet må aktiveres før bruk. Les mer om det her. 

Velg en variant:

fra kr 339,00

Terra Biosa startkultur består kun av ingredienser tillatt i matvareproduksjon og kan brukes i økologisk produksjon! 


Bruksanvisning/ Dosering: 

Kompostering: 1 liter pr. m³ organisk materiale

Gylle/talle: 1 liter pr. 1000 liter

Vekststoff: 7 liter pr.dekar/år


Forsiktighetsregler:

Terra Biosa inneholder kun naturlige ingredienser og er helt uskadelig for planter, dyr og mennesker.
Ingen sikkerhetstiltak er nødvendig!


Forsøk med Terra Biosa:

Biosa Norge hadde i vekstsesongen 2022 et forsøk der vi sammenlignet overflatekompostering med og uten Terra Biosa.Forsøket var delfinansiert av Forregion, og i samarbeid med Norsøk, Vibhoda i Sunn Jord og feltvert og forsker Dag Molteberg. Forsøket var delfinansiert av Forregion, og i samarbeid med Norsøk, Vibhoda i Sunn Jord og feltvert og forsker Dag Molteberg.