TERRA BIOSA

STIMULERER DEN BIOLOGISKE AKTIVITETEN!

Terra Biosa vekststoff og komposteringspreparat er en blanding av økologiske urter som er melkesyregjæret med en spesiell blanding av melkesyrebakterier. 

Produktet anbefales til regenerativt jordbruk. 

Brukes som driftsmiddel i landbruk, hagebruk og gartneri. 
- Overflatekompostering av grønn underkultur.
- Kompostering av halm, organiske materialer, gylle, talle osv. 
- Nedbryting av planterester etter høsting. 
- Utsprøyting på avling, aktivisering av humuslaget. 
- Bruk i dryppvanningsannlegg m.m. 

PRODUKTET ER KLAR TIL BRUK

Velg en variant:

fra kr 110,00

Terra Biosa består kun av ingredienser tillatt i matvareproduksjon og kan brukes i økologisk produksjon! 


Bruksanvisning/ Dosering: 

Kompostering: 1 liter pr. m³ organisk materiale

Gylle/talle: 1 liter pr. 1000 liter

Vekststoff: 7 liter pr.dekar/år  


Regenerativt jordbruk: 

Terra Biosa klar til bruk kan også oppformeres en gang til og brukes som Ferment  (les mer om aktivering her)

Overflatekompostering: 10-20 liter Ferment til ca 30 liter vann pr. DA - ved avslutting av underkultur. 


Forsiktighetsregler:

Terra Biosa inneholder kun naturlige ingredienser og er helt uskadelig for planter, dyr og mennesker.
Ingen sikkerhetstiltak er nødvendig! 


Forsøk med Terra Biosa: 

Biosa Norge hadde i vekstsesongen 2022 et forsøk der vi sammenlignet overflatekompostering med og uten Terra Biosa. Forsøket var delfinansiert av Forregion, og i samarbeid med Norsøk, Vibhoda i Sunn Jord og feltvert og forsker Dag Molteberg. 

I forsøket greide vi å bevise at Terra Biosa øker den biologiske aktiviteten i jorda! 

Les mer om forsøket og reultatet her