PLANTER OG MILJØ


 

Forsøk med Terra Biosa

Biosa Norge hadde i vekstsesongen 2022 et forsøk der vi sammenlignet overflatekompostering med og uten Terra Biosa.Forsøket var delfinansiert av Forregion, og i samarbeid med Norsøk, Vibhoda i Sunn Jord og feltvert og forsker Dag Molteberg.  Forsøket var delfinansiert av Forregion, og i samarbeid med Norsøk, Vibhoda i Sunn Jord og feltvert og forsker Dag Molteberg.  


Biosa fremmer jordens fruktbarhet og plantenes sunnhet.


Våre produkter gir deg økologiske alternativ og/eller supplement til de kjemiske metodene. Vår spesielle blanding av levende mikroorganismer og en økologisk urteblanding, gir kompost og gjødsel masse liv som planter trenger for optimal vekst. 

Les mer om behandling og rensing av dammer med Terra Biosa her.
Biosa Norge drev sommeren 2003 flere forsøk i ulike dammer. Les om forsøkene ved Gaustad Miljøpark og Rommen Golfpark. 


Biosa Norge heier på regenerativt jordbruk!

Regenerativt jordbruk / hagebruk har som formål å bygge opp jordfruktbarheten og humusinnholdet i jorda, samt å binde karbon fra atmosfæren. Poenget er «alltid» plantedekke og minimal jordarbeiding. Flatekompostering med tilførsel av ferment/ biostimulanter av vår Terra Biosa er et viktig ledd i denne praksisen.

 
Produktene våre anbefales til regenerativt jordbruk! 

Kjøp det du trenger for å komme i gang hos oss!PRODUKTER